Quadernets Paraula de poeta, Paraula de narrador i Paraula de dramaturg

   Nivell educatiu: 2n cicle d’ESO i batxillerat

Descripció:

Col·lecció d'opuscles que contenen un text de presentació de l'autor i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un exemplar per alumne.

Aquest material està adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat.

 PARAULA DE POETA  PARAULA DE NARRADOR  PARAULA DE DRAMATURG
 • Josep Lluis AGUILÓ
 • Nora ALBERT
 • Sebastià ALZAMORA (exhaurit)
 • Margarita BALLESTER
 • Miquel BEZARES
 • Antonina CANYELLES
 • Miquel CARDELL
 • Aina FERRER
 • Bartomeu FIOL
 • Gabriel FLORIT
 • Francesc FLORIT NIN
 • Pere GOMILA
 • Joan F. LÓPEZ CASASNOVES
 • Miquel LÓPEZ CRESPÍ
 • Lluís MAICAS
 • Antoni MARÍ
 • Josep MARÍ
 • Manel MARÍ
 • Biel MESQUIDA (exhaurit)
 • Jaume MESQUIDA
 • Antoni NADAL
 • Bernat NADAL
 • Jaume OLIVER FERRÀ
 • Joan PERELLÓ
 • Jaume POMAR
 • Damià PONS
 • Ponç PONS (exhaurit)
 • Pere ROSSELLÓ BOVER
 • Gabriel de la ST. SAMPOL
 • Jaume SANTANDREU
 • Jean SERRA
 • Àngel TERRON
 • Anna-Maria TICOULAT
 • Marià VILLANGÓMEZ
 • Antoni VIDAL FERRANDO (exhaurit)
 • Neus CANYELLES
 • Melcior COMES
 • Josep Antoni GRIMALT
 • Pau FANER
 • Albert HERRANZ
 • Gabriel JANER MANILA
 • Tana MARCÉ
 • Pere MOREY
 • Joan PONS
 • Josep Maria QUINTANA
 • Llucia RAMIS
 • Maite SALORD
 • Fani TUR
 • Antònia VICENS
 • Miquel Àngel VIDAL
 • Àlex VOLNEY
 • Alexandre BALLESTER
 • Marta BARCELÓ
 • Pepita ESCANDELL
 • Vicent FERRER
 • Joan GUASP
 • Jaume MIRÓ
 • Josep Pere PEYRÓ
 • Aina TUR

**Consola de Depuració per Joomla!**

**Sessió**

**Informació de perfils**

**Ús de la memòria**

**Peticions a la base de dades**

**Parsejant errors als arxius d`idioma**

**Fitxers d`idioma carregats**

**Cadenes sense traduir**