Què és?

Aprenentatge, entreteniment i plaer amb la lectura

"Escola de lectura" és un programa organitzat i coordinat pel Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa adreçat a tota la població escolar de les Illes Balears. Recull els materials dels programes "Escola de lectura", creat pel Cofuc, i "Viu la cultura", de la Direcció General de Cultura.

El projecte té com a objectius prioritaris:

  • que l’alumnat reconegui la lectura com a font d’informació, comunicació i plaer,
  • que l’alumnat s’acosti a referents literaris propis,
  • que el col·lectiu docent tengui a l’abast materials, recursos didàctics i propostes metodològiques per treballar la lectura a l’aula.

Hi ha material en préstec i material que es dóna gratuïtament a les escoles.

Material en préstec

Per a educació infantil, primària, secundària i batxillerat, oferim en préstec:

  • Maletes literàries: Cada maleta conté 35 exemplars d'un mateix llibre i diferents recursos complementaris, com ara màscares, objectes i teresetes per treballar a l'aula.
  • Llibres en préstec: Un lot de 35 exemplars d'un mateix títol perquè cada alumne pugui fer la lectura individualment.

Material gratuït

A més, per a educació primària i secundària oferim gratuïtament:

  • Guies didàctiques: guies monogràfiques amb propostes d'exercicis i lectures complementàries que se centren en un títol o un autor. Pel que fa a les guies en paper, es lliurarà una guia per a cada alumne. Algunes guies només estan disponibles en format electrònic.
  • Quadernets Paraula de poeta, Paraula de narrador i Paraula de dramaturg: col·lecció d'opuscles que contenen un text de presentació de l'autor i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un exemplar per alumne.

Les maletes literàries i els lots de llibres es presten als centres per un període aproximat de 30 dies i les guies didàctiques i els quadernets Paraula de... es lliuren d’acord amb les sol·licituds dels centres i la disponibilitat d’existències.

**Consola de Depuració per Joomla!**

**Sessió**

**Informació de perfils**

**Ús de la memòria**

**Peticions a la base de dades**

**Parsejant errors als arxius d`idioma**

**Fitxers d`idioma carregats**

**Cadenes sense traduir**